Phone: 0913838735
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tư vấn nhanh
Đo quan trắc lún và chuyển vị nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 - Trà Vinh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mở rộng Duyên Hải 3

Vị trí nằm ở khu vực ven biển Nam Bộ, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Khu vực dự án có thể tiếp cận từ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quốc lộ số 1 với khoảng cách 200km.

Công ty ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng Sumitomo Nhật Bản gói quan trắc lún và chuyển vị tất cả các hạng mục công trình nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3. Tổng số điểm quan trắc lún gần 1000 điểm được thực hiện theo chu kỳ một tháng một lần.

Đo dẫn cao độ để đánh giá mốc chuẩn trước khi quan trắc các điểm lún chi tiết

Đo quan trắc lún các điểm lún gắn trên thân công trình

 Đo đạc đánh giá độ võng nhà thép cao 75m

Đo đạc đánh giá độ chuyển dịch của công trình

Copyrights © 2020 MAPSEE. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0913838735
Chỉ đường Zalo Zalo: 0913838735 SMS: 0913838735