Phone: 0913838735
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tư vấn nhanh
HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG-GEOSCIENCE

Hệ thống quan trắc tự động cho phép thực hiện quan trắc ở những nơi khó khăn như trong đất và các công trình khác như kè, đập đất và đập đá, các bãi than của nhà máy nhiệt điện. . .  Ở nơi đó con người khó có thể thực hiện quan trắc bằng các nghiệp vụ thông thường và nơi đó vẫn cần phải quan trắc để đảm bảo yêu cầu của các công trình xây dựng, các dự án. Hệ thống quan trắc tự động đã được phát triển để giải quyết vấn đề lan giải đó.

Để phục vụ tốt hơn cho công tác quan trắc, cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty đã nhập lô hàng "quan trắc tự động" để thực hiện tốt vấn đề quan trắc, trắc đạc.

 

Copyrights © 2020 MAPSEE. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0913838735
Chỉ đường Zalo Zalo: 0913838735 SMS: 0913838735