Phone: 0913838735
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tư vấn nhanh
Máy thủy chuẩn Điện Tử Đo Lún Leica DNA03 - Tiện dụng, chính xác và nhanh chóng

- Năm 2015 công ty tiếp tục ký hợp đồng với các chủ đầu tư xây dựng nhà cao tầng hạng mục quan trác lún, nghiêng. 

Thiết bị sử dụng là máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03

- Trong quan trắc lún công trình thì độ chính xác của số liệu đo đạc quan trắc lún phản ánh được độ an toàn, tốc độ lún của mỗi một công trình. Sử dụng thiết bị máy thủy bình điện tử DNA03 với mia mã vạch chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm với số liệu mà chúng ta đo đạc được.

Copyrights © 2020 MAPSEE. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0913838735
Chỉ đường Zalo Zalo: 0913838735 SMS: 0913838735